Forever som arbetssätt

Med kontor i fler än 160 länder är Forever Living Products ett globalt företag med återförsäljare, som vi kallar Forever Business Owners (FBOs), över hela världen. Vi har en internationell infrastruktur som gör det möjligt för människor att bygga upp egna verksamheter i den skala de själva önskar.

Forever belönar dig för dina insatser, oavsett var i världen du är verksam.

DU SKAPAR DIN INKOMST

Det finns tre sätt att bygga upp en inkomst inom Forever:

  • När du säljer produkter – ju fler produkter du säljer desto mer tjänar du
  • När du utbildar återförsäljare – du får ersättning från företaget för att du jobbar med rekrytering och utbildning
  • När du skapar ledare – ju fler ledare du skapar, desto högre ledarskapsersättning får du

Du kan alltså kontinuerligt skörda frukterna av ditt arbete och lägga grunden för en framtida inkomst.